Pedagogische begeleiding door de schrijvende pedagoog

 

Een prachtige pedagogische visie, een sluitend pedagogisch plan … maar dan?
Dan moet het ‘tot leven worden gewekt’ op de werkvloer.
Pedagogisch medewerkers hebben het nog niet 'in de vingers' na een PowerPoint presentatie of de uitreiking van een Kwaliteitshandboek.

Hier kan de schrijvende pedagoog een handje helpen met de begeleiding van medewerkers.

In de begeleiding van pedagogisch medewerkers komt het er op aan om ze goed te leren verstaan. In het begin sprak ik een andere taal dan zij. Ik kon een bevlogen verhaal over de pedagoog Janusz Korczak houden of een pleidooi voor het werken met de Reggio Emilia pedagogiek. In het gunstigste geval werd dit ‘heel interessant’ gevonden, in andere gevallen stuitte ik op weerstand: ‘Hoezo, doen wij ons werk niet goed dan?’

Gaandeweg kreeg ik meer begrip voor de alledaagse werkelijkheid in de groepen. Ik zag hoeveel praktische wijsheid er bij de medewerkers aanwezig is en probeerde dit helder te verwoorden. Nu ga ik de dialoog aan, spoor medewerkers aan tot reflectie op hun eigen handelen. Samen vertalen we het pedagogisch beleid in termen van alledaags pedagogisch handelen. De rode draad in de begeleiding is steeds: de pedagogische visie en het pedagogisch handelen in de groepen.

Op freelance basis bied ik begeleiding aan voor kindercentra en organisaties voor kinderopvang. We bespreken de vraag in een persoonlijk gesprek en na een kijkje op de werkvloer kiezen we welke vormen van begeleiding het beste passen. Denk daarbij aan:

  • speelse werkvormen en gesprekken met teams, groepen en pedagogisch medewerkers;
  • coaching van pedagogisch medewerking in de groepen;
  • Video Interactie Begeleiding (VIB).