Pedagogische ideeën helder verwoord in begrijpelijke taal.

Leven deze vragen binnen jouw organisatie?

Leven deze vragen binnen jouw organisatie?

  • Wat moet er precies in het pedagogisch plan staan? 

  • Hoe beschrijf je jullie pedagogische visie in een heldere tekst?
  • Hoe krijgen pedagogisch medewerkers de visie in hun hoofd, hart en handen?

Lees meer

De schrijvende pedagoog helpt een handje bij het schrijven.
Altijd maatwerk, met proeftekst en offerte.
Heldere teksten, in begrijpelijke taal.

<< <  Pagina 9 van 10  > >>

jan 8, 2019

illustratie_pedagoogIs er altijd iets met het kind aan de hand als het niet samenspeelt met andere kinderen? Soms hebben kinderen het prima naar hun zin, op zichzelf te midden van anderen in de groep.

In diagloog met de pedagoog (Kinderopvang, september 2018)


Meer nieuws

Inge koppelt haar ervaring en inzichten als kinderopvangpedagoog aan haar schrijftalent. Dit levert leuke artikelen en een verrassende rubriek op (In dialoog met de pedagoog). 
Een verrijking voor het vakblad Kinderopvang.

Marike Vroom, hoofdredacteur vaktitels Kinderopvang en Management Kinderopvang

Een zeer kundig en inspirerend schrijver. Voor onze organisatie hebben wij haar ingehuurd om onze pedagogische visie te herschrijven. Zij wist onze inhoudelijke input heel goed te vertalen in een stuk wat heel duidelijk maar ook heel toegankelijk is. Haar taalgebruik weet zij te larderen met taalgrapjes maar ook heel beeldend te maken. Het is prettig om met haar samen te werken en de afspraken en het tijdspad weet ze goed te bewaken. Onze pedagogische visie is een prachtig document geworden!

Yvonne Boelens, staffunctionaris pedagogisch werk en opleidingen at Stichting Rijswijkse Kinderopvang
Inge van Rijn

Wie is Inge, de schrijvende pedagoog?

Werkte 25 jaar als pedagoog, trainer en docent in de kinderopvang.

Studeerde pedagogische wetenschappen en volgde diverse schrijfcursussen.

Publiceerde in 'Pedagogisch Kader' en in de vakbladen 'Management Kinderopvang' en 'Kinderopvang'.