Mijn boeken

In mijn boeken verwerk ik de kennis en ervaring van mijn werk als pedagoog in de kinderopvang. Hiermee wil ik de nieuwe generatie van professionals inspireren om na te denken over hun pedagogische taken. De boeken zijn geschreven in een taal die medewerkers in de praktijk aanspreekt. Daarom zijn ze ook heel geschikt voor trainingen en opleidingen van professionals die met jonge kinderen (gaan) werken. Bij ieder hoofdstuk staan concrete tips en opdrachten waar de lezer in de praktijk mee aan de slag kan.

Prachtige pedagogiek (2022)

Inspiratie vanuit de Reggiopedagogiek

boek-prachtigepedagogiek.png

Hoe kunnen we het werken met jonge kinderen creatiever, socialer, avontuurlijker en mooier maken? Hoe maken we de wereld wat interessanter voor jonge kinderen, zodat ze zin krijgen om mee te gaan doen in die wereld? Deze pedagogische taken vormen de rode draad in het boek over pedagogiek en het werken met jonge kinderen in de kinderopvang en het onderwijs. Het boek richt zich op medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen, buitenschoolse opvang en alle mogelijke combinaties van deze instellingen, samengevat in de term kindcentra.

Met praktijkvoorbeelden uit Nederlandse kindcentra laat dit boek zien hoe medewerkers zich door de Reggiopedagogiek laten inspireren. Hun praktijkvoorbeelden worden in het boek gekoppeld aan zeven thema’s uit de Reggiopedagogiek. De thema’s zijn: werken in projecten, een rijke leeromgeving, observeren en documenteren, samen op ontdekkingsreis, honderd talen, groepscommunicatie en verbindingen met de wereld.

Bekijk promovideo
Bestel bij BSL shop
Samenvatting
Recensie


Pedagogiek in de vingers (2020)

Werkboek pedagogische begeleiding in de kinderopvang

boek-pedagogiekindevingers.png

Dit boek is geschreven voor iedereen die wil nadenken over het werken met jonge kinderen, maar het richt zich vooral tot begeleiders van professionals die met jonge kinderen werken. Het laat zien hoe je in gesprek kunt raken over het pedagogisch handelen in de groepen. Niet door medewerkers te vertellen wat ze moeten doen, maar door samen na te denken over de pedagogische taken van het kindercentrum of de school. Doel van dit samen nadenken is steeds: het pedagogisch handelen in de groep koppelen aan de pedagogische taken van het kindercentrum of de school. Het alledaagse handelen dat medewerkers ‘in de vingers’ hebben, wordt gekoppeld aan de pedagogische kennis die ze ‘in hun hoofd’ hebben. Zo ontstaat een dialoog tussen praktijk en theorie, tussen handen en hoofd. De theorie komt tot leven in de praktijk van alledag; het pedagogisch handelen wordt bewuster en meer doordacht.

Bekijk promovideo
Bestel bij BSL shop
Lees samenvatting
Lees recensie
Lees interview met Joop Berding - www.joopberding.com