Hoe kan de schrijvende pedagoog een handje helpen?

 

Iedere organisatie voor kinderopvang moet dingen op papier zetten: het pedagogisch plan, informatie voor ouders, instructies voor medewerkers… maar niet iedere organisatie heeft hiervoor de ‘tools’ in huis. Het ontbreekt aan kennis, schrijftalent of simpelweg aan tijd.

De schrijvende pedagoog combineert kennis en ervaring uit de kinderopvang met schrijftalent. Dit levert teksten op die helder weergeven waar het in de praktijk om gaat. Zonder vakjargon en zonder bureaucratische beleidstermen. Maar geen ‘Jip-en-Janneke-taal’: het gaat niet om een kinderboek, maar om teksten over het vak van professionals.

Als alles netjes op papier staat, begint het pas! Op de werkvloer moeten de woorden tot leven komen. Het zijn de pedagogisch medewerkers die de pedagogiek met hart en ziel uitdragen. Alleen via de pedagogisch medewerkers komt goede communicatie met ouders tot stand. Pas als iedereen de werkinstructies in hoofd en handen heeft, worden ze effectief. Daarom geef ik ook begeleiding aan pedagogisch medewerkers.

Ik schrijf teksten voor kleine en grotere organisaties, voor zelfstandige kindercentra en Integrale Kind Centra (IKC's), voor boeken en tijdschriften, voor ouders en voor pedagogisch medewerkers.
Ik schrijf teksten over de pedagogische visie, het pedagogisch beleid, de pedagogische werkwijze en pedagogische huis-tuin- en keukenproblemen.

We bespreken de vraag in een persoonlijk gesprek, dan maak ik een ‘proeftekstje’ en een offerte. Als dit aan de verwachtingen voldoet, ga ik verder totdat de tekst helemaal naar de zin van de opdrachtgever is. Graag kom ik van tevoren even rondkijken op de werkvloer, om een indruk te krijgen van het pedagogisch klimaat.