Inge van Rijn, de schrijvende pedagoog

Na mijn studie sociale pedagogiek aan de Universiteit Leiden werkte ik lange tijd als pedagoog in de kinderopvang, bij verschillende organisaties. Het was een mooie combinatie van praktijk en theorie. Op de kindercentra deed ik ervaring op met het observeren van groepen en het voeren van gesprekken met medewerkers. Op kantoor schreef ik het pedagogisch beleid en ontwikkelde ik scholingsmateriaal en scholingsprogramma’s. Jarenlang gaf ik cursussen aan medewerkers in de kinderopvang en gaf ik les op de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW). Bij mijn bezoeken aan de groep ondersteunde ik medewerkers bij de praktische toepassing van de dingen die ze geleerd hadden.

Sinds 2017 wijd ik me helemaal aan het schrijven over pedagogiek voor jonge kinderen. Met mijn werk hoop ik de pedagogische blik op het werken met jonge kinderen te verruimen. Ik schrijf voor pedagogisch professionals in de praktijk. Vanuit mijn eigen praktijkkennis wil ik hen inspireren om hun alledaagse werk met de kinderen creatiever, socialer, avontuurlijker en mooier te maken.

Verhalen schrijven en vertellen vind ik erg leuk en belangrijk. In een verhaal komen de dingen op een andere manier tot leven dan in een artikel. Mijn boeken zitten dan ook vol praktijkverhalen van pedagogisch professionals. De meeste kinderen zijn ook dol op verhalen. Ik lees graag verhalen voor en vertel verhalen, soms met behulp van allerlei voorwerpen. In verhalen ontstaat vaak een mooie mengeling van kennis en fantasie, van ervaringen en reflectie op die ervaringen.

foto-inge-2022.png

Referenties

" Een zeer kundig en inspirerend schrijver. Voor onze organisatie hebben wij haar ingehuurd om onze pedagogische visie te herschrijven. Zij wist onze inhoudelijke input heel goed te vertalen in een stuk wat heel duidelijk maar ook heel toegankelijk is. Haar taalgebruik weet zij te larderen met taalgrapjes maar ook heel beeldend te maken. Het is prettig om met haar samen te werken en de afspraken en het tijdspad weet ze goed te bewaken. Onze pedagogische visie is een prachtig document geworden! " Yvonne Boelens, staffunctionaris pedagogisch werk en opleidingen Kinderopvang Morgen, Rijswijk.


" Inge koppelt haar ervaring en inzichten als kinderopvangpedagoog aan haar schrijftalent. Dit levert leuke artikelen en verrassende verhalen. 
Een verrijking voor het vakblad Kinderopvang. " Marike Vroom, hoofdredacteur vaktitels Kinderopvang en Management Kinderopvang